Převod souboru ACCDB do SQLITE

Jak převést accdb na sqlite. Dostupné konvertory z accdb na sqlite.

Jak převést soubor accdb do formátu sqlite

Chcete-li převést accdb na sqlite, což je export databází MS Access do formátu SQlite, budete muset použít speciální nástroje pro správu databází, které podporují import databází Access a zapisování dat do formátu souboru databáze SQLite. Můžete také použít některé formáty pro výměnu dat a exportovat accdb soubory do csv nebo xml, sql a poté je importovat do databáze SQLite. 

Užitečnou alternativou by mohly být utility jako ACCDB MDB Explorer nebo Database Manager for Mac nebo podobné, které také umožňují transformaci souborů databáze Microsoft Access (. accdb) do formátu souboru databáze SQLite (. sqlite).

Podobné .accdb konverze

Sdílejte na sociálních sítích: