Převod souboru ACCDB do SQLITE

Jak převést accdb na sqlite. Dostupné konvertory z accdb na sqlite.

Jak převést soubor accdb do formátu sqlite

Chcete-li převést accdb na sqlite, což je export databází MS Access do formátu SQlite, budete muset použít speciální nástroje pro správu databází, které podporují import databází Access a zapisování dat do formátu souboru databáze SQLite. Můžete také použít některé formáty pro výměnu dat a exportovat accdb soubory do csv nebo xml, sql a poté je importovat do databáze SQLite. 

Užitečnou alternativou by mohly být utility jako ACCDB MDB Explorer nebo Database Manager for Mac nebo podobné, které také umožňují transformaci souborů databáze Microsoft Access (. accdb) do formátu souboru databáze SQLite (. sqlite).

ACCDB MDB Explorer icon

ACCDB MDB Explorer

Prohlížeč databáze

Full Convert icon

Full Convert

Silný konvertor z databáze do databáze

Navicat Premium icon

Navicat Premium

Plně vybavený nástroj pro vývoj databází pro Windows.

* Text přeložen z anglického originálu: How to convert accdb to sqlite.

** Doplňující informace o typech souborů: OpenFile.me.