Převod souboru JPG do ICON

Konverze obrázků .jpg na formát .icon.

Jak převést soubor jpg do formátu icon

  • Grafika

Převedení obrázků JPEG přímo na obrázky ikon (.jpg na .icon konverzi) by mělo být možné pomocí jednoho z několika nástrojů pro úpravu ikon schopných importovat .jpg obrázky, jako je například Axialis WorkShop, Adobe Illustrator nebo IcoFX.

Nejpravděpodobněji budete svůj konečný obrázek ikony exportovat jako soubor .ico.

Alternativně můžete vyzkoušet jeden z mnoha dostupných online konverzních nástrojů pro grafiku.

Podobné .jpg konverze

Sdílejte na sociálních sítích: