Převod souboru ASICE do PDF

Převeďte a exportujte dokumenty ASiC-E (.asice soubor) do formátu PDF (.pdf soubor).

Jak převést soubor asice do formátu pdf

Proč převádět ASiC-E na PDF?

ASiC-E soubory jsou známy svým bezpečným kontejnerovým formátem, který je schopen obsahovat jak dokumenty, tak i jejich přidružené digitální podpisy. Potřeba převést tyto soubory do formátu PDF však vzniká z několika důvodů, včetně širší přístupnosti, kompatibility s různými zařízeními a snadné distribuce. PDF jsou univerzálně uznávány, což je činí ideálními pro sdílení dokumentů bez obav z problémů s kompatibilitou formátů.

Co jsou soubory asice?

Soubory asice, neboli dokumenty ASiC-E, jsou speciální typ úložiště dat pro zabezpečené, digitálně podepsané dokumenty, které splňují nařízení EU o specifikacích souvisejících s formáty pokročilých elektronických podpisů a pokročilých pečetí, které mají být uznávány veřejným sektorem. Pro všechny účely jsou to digitálně podepsané elektronické dokumenty používané pro komunikaci mezi orgány EU a vládními agenturami.

Ve své podstatě je .asice soubor ZIP archiv, který obsahuje jeden nebo více dokumentů (PDF, CML, nebo XML) s podpisy uloženými v samostatných datových souborech, PAdES pro PDF, CAdES pro CML, nebo XAdES pro XML soubory, a další metadata, jako jsou časové značky.

Jak převést asice na PDF?

Většina uživatelů hledajících převod asice na pdf, ve skutečnosti chce vrátit dokument zpět do formátu PDF, často s připojeným digitálním podpisem, což není možné. Můžete pouze obnovit původní dokument z .asice kontejneru, ale není způsob, jak jakkoliv manipulovat s podpisy. Celý smysl ASiC (Associated Signature Containers) je nepoužívat PDF s digitálním podpisem již od začátku. Protože .asice soubory jsou ZIPy, můžete je rozbalit a najít v nich původní soubor, často již ve formátu PDF.

Chcete-li převést soubor ASiCE na PDF, obvykle musíte následovat proces, který zahrnuje extrakci obsahu ze souboru ASiCE a následnou konverzi vyextrahovaného obsahu do formátu PDF.

Určení formátu vyextrahovaného dokumentu

Po extrakci určete formát dokumentu(ů) obsažených v něm. ASiCE může obsahovat různé typy souborů, nejen PDF. Může obsahovat dokumenty ve formátech jako je XML, TXT, DOCX nebo jiné.

Převod na PDF

  • Pokud je dokument již ve formátu PDF, není nutný žádný převod.
  • Pokud je dokument v jiném formátu (jako DOCX, TXT nebo obrázky), musíte použít vhodnou konverzi nebo software na převod do PDF. Pro tento účel je k dispozici mnoho nástrojů, včetně online služeb, samostatných aplikací jako Microsoft Word nebo LibreOffice (pro DOCX, TXT atd.) a PDF tiskáren, které vám umožní tisknout  kterýkoli dokument do souboru PDF.

Existuje nějaký způsob, jak zobrazit soubory asice?

Vládní agentury často poskytují nástroje, které lze použít k prohlížení souborů .asice a možná i k jejich tisku do PDF, ale není možné na to použít digitální podpis. Jedním z nejčastěji zmiňovaných nástrojů pro tento účel je DigiDoc Client.