Převod souboru ARW do DNG

Jak převést soubory .arw z digitálního fotoaparátu Sony na formát Adobe DNG. Dostupné možnosti konverze z arw na dng.

Jak převést soubor arw do formátu dng

  • Grafika

Adobe Digital Negatives (DNG) mohou být vytvořeny z mnoha surových zdrojů, včetně surových dat z digitálních kamer Sony (.arw). Formát DNG se používá pro velmi podobné účely jako ostatní surové soubory, hlavně pro uložení dalších metaúdajů původní fotografie pro pozdější použití. Mnoho profesionálních softwarů pro úpravu digitálních fotografií podporuje formát DNG, což znamená, že konverze arw na dng by měla být dostatečně snadná.

Adobe Photoshop icon

Adobe Photoshop

Program pro úpravu rastrové grafiky

* Text přeložen z anglického originálu: How to convert arw to dng.

** Doplňující informace o typech souborů: OpenFile.me.

Podobné .arw konverze