Převod souboru APPXBUNDLE do EXE

Zjistěte, jak můžete převést soubor appxbundle na soubory exe.

Jak převést soubor appxbundle do formátu exe

Soubory appxbundle a exe

Co je soubor appxbundle?

Soubor appxbundle je formát balíčku používaný Windows pro distribuci a instalaci aplikací na platformě Windows, zejména ve Windows 8.1 a novějších verzích. Tyto soubory jsou v podstatě svazkem aplikace a jejích zdrojů navržených pro práci s Univerzální platformou Windows (UWP). Jsou určeny k distribuci moderních aplikací Windows, které jsou typicky stahovány z Microsoft Store.

Co je soubor exe?

Soubor exe, zkráceně spustitelný soubor, je běžný formát souboru používaný k provozování programů na operačních systémech Windows. Tyto soubory obsahují program, který plní určitou funkci nebo spouští program nebo aplikaci při jeho spuštění.

Konverze appxbundle na exe

Konverze souboru appxbundle na soubor exe není přímočará v důsledku odlišné povahy těchto typů souborů. appxbundle je balíček pro aplikace UWP postavený odlišně od tradičních desktopových aplikací, které používají soubory exe. Existují však nepřímé metody pro dosažení podobné funkcionality.

Metoda 1: Převod appxbundle na exe pomocí Desktop Bridge

Desktop Bridge je nástroj poskytnutý společností Microsoft, který převádí aplikace UWP na tradiční desktopové aplikace. Zahrnuje vytváření balíčku desktopových aplikací vedle vašeho balíčku UWP a konfiguraci vaší aplikace tak, aby podporovala oba režimy. Použijte Microsoft Visual Studio s nástroji Desktop Bridge.

Metoda 2: Vytvoření obalové aplikace

Jedná se o vytvoření tradiční desktopové aplikace (.exe), která slouží jako obal nebo spouštěč pro aplikaci UWP. Desktopová aplikace, pokud je spuštěna, zahájí UWP aplikaci z balíčku appxbundle. Standardní programovací prostředí, jako je Microsoft Visual Studio, lze použít pro vytvoření obalové aplikace.

Existuje software pro přímou konverzi appxbundle na exe?

  • Žádný přímý software nemůže převést appxbundle na exe kvůli architektonickým rozdílům v tom, jak jsou tyto soubory strukturovány a spuštěny.
  • Obě předchozí metody vyžadují dobrou znalost vývoje aplikací pro Windows a pro začátečníky nemusí být vhodné.
  • Převedená nebo obalová aplikace nemusí mít stejnou funkčnost nebo vzhled jako původní aplikace UWP.

Možná by bylo také nejlepší podívat se na některé fóra nebo zdroje Visual Studio pro informace o převodu appxbundle na exe.