Převod souboru APPROJ do MP4

Je možné přímo konvertovat soubory .approj na formát .mp4.

Jak převést soubor approj do formátu mp4

Převádění projektů ActivePresenter přímo na videa MPEG-4 (z .approj do .mp4) je poměrně jednoduché. Software ActivePresenter umožňuje exportovat soubory své prezentace do mnoha multimediálních formátů, včetně MP4.

Nejsme si vědomi žádného řešení třetích stran nebo (online) konverzního nástroje schopného převést APPROJ na MP4.