Převod souboru AAC do CDA

Je možné převádět soubory .aac přímo na formát .cda?

Jak převést soubor aac do formátu cda

To není konverze v pravém slova smyslu, ale je rozhodně možné převést soubory Advanced Audio Coding přímo na zkratky Audio stopy CD (.aac na .cda konverzi). Tyto pokusy souvisejí s vypalováním souborů AAC audio s cílem vytvořit audio CD obsahující jednotlivé soubory CDA.

Toto lze dosáhnout pomocí softwaru, jako je dBpoweramp Suite, protože umožňuje uživatelům importovat soubory AAC audio a exportovat je ve formátu CDA.

dBpoweramp Suite

Sada zvukových a ripovacích utilit pro Windows

Switch Audio File Converter icon

Switch Audio File Converter

Věnovaný audio konvertor

* Text přeložen z anglického originálu: How to convert aac to cda.

** Doplňující informace o typech souborů: OpenFile.me.