Převod souboru 001 do ZIP

Jak mohu převést soubory .001 rozděleného archivu do formátu .zip?

Jak převést soubor 001 do formátu zip

Soubor .001 je obvykle součástí rozděleného archivu. Když jsou velké soubory příliš velké na to, aby byly uloženy nebo přenášeny jako jeden soubor, jsou často rozděleny na menší části. Tyto části jsou obvykle pojmenovány s příponami jako .001, .002, .003 atd. Soubor .001 je první částí takového rozděleného archivu. Obvykle potřebujete všechny části rozděleného archivu k převodu souboru .001 na ZIP archiv. Poté můžete použít software pro kompresi souborů k jejich spojení a převedení do jediného ZIP souboru.

Jak vytvořit jeden ZIP archiv z rozdělených archivů?

  1. Ujistěte se, že máte všechny části rozděleného archivu. Pokud chybí některé části, soubor nemůže být znovu sestaven.

  2. Použijte software pro kompresi souborů: Existuje několik softwarových možností, které zvládají rozdělené archivy a převádějí je do formátu ZIP. Populární volby zahrnují:

    • 7-Zip - Bezplatný open-source archivační program s vysokou kompresí. Je dostupný pro Windows a pracuje s mnoha formáty archivů.

    • WinRAR - Další populární volba, WinRAR zvládá různé formáty archivů, včetně rozdělených archivů. Je dostupný pro Windows, macOS a Linux.

    • PeaZip - Bezplatný open-source archivační nástroj podporující různé formáty archivů.

  3. Otevřete soubor .001 pomocí vybraného softwaru. Software by měl rozpoznat, že je součástí rozděleného archivu a automaticky najít další části, pokud jsou ve stejném adresáři.

  4. Rozbalte obsah rozděleného archivu a převeďte ho na ZIP archiv. Po rozbalení můžete použít tentýž software k výběru těchto souborů a vytvoření ZIP archivu.

Podobné .001 konverze

Sdílejte na sociálních sítích: